Permanente make-up


De behandeling
Permanente make-up word toegepast voor wenkbrauwen en eyeliner. De behandeling omvat meestal 2 tot 3 behandelingen dit is afhankelijk van van het te behandelen gebied en de gebruikte pigmenten. Er wordt alleen gewerkt met pigmenten die minimaal vervagen. Van tevoren wordt ingegaan op de persoonlijke wensen en wordt de kleur van het pigment bepaald.
Meestal is de pigmentatie iets donkerder dan gewenst. Vier dagen na de behandeling zal die lichter worden. Dit kan gepaard gaan met kleine korstjes/schilfers. Na ongeveer 4-6 weken vindt de tweede behandeling plaats. Hierbij kunnen nog correcties aangebracht worden in vorm en kleur.
Afhankelijk van de huid en de gebruikte pigmenten zal de behandeling na 2-3 jaar herhaald moeten worden.

Hygiëne en veiligheid
In Nederland is in 2007 nieuwe wetgeving in werking getreden die eisen stelt aan veiligheid en hygiëne. Een certificaat dat in de behandelruimte aanwezig dient te zijn moet bewijzen dat de praktijk aan de eisen voldoet. Controle hierop geschiedt door GGD.
De veiligheid van pigmenten is in Nederland sinds 2004 wettelijk gewaarborgd. Pigmenten die allergische reacties kunnen veroorzaken, of op een andere manier schadelijk zouden kunnen zijn, zijn verboden. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) houden controle op de werkomgeving en de te gebruiken pigmenten.

Verdoving
Medische tatoeage aanbrengen is een behandeling die als pijnlijk kan worden ervaren. De huid kan van tevoren verdoofd worden met lidocaïne-prilocaïnecrème. Dit middel is in Nederland alleen op recept van een arts verkrijgbaar.